zavod 2 messer kv knauf or iPlus or sponzor obcina

Interni pravilnik

Interna disciplinska pravila kluba

FSK Stripy ima določene cilje, svoj program dela, upravljanja in vodenja in je zaradi tega vsak član, ki pristopi h klubu, iz organizacijskih in etičnih razlogov dolžan spoštovati pravila kluba, odločitve organov, ter navodila uprave kluba!

Obveznosti igralcev:

1. Vsak igralec je dolžan redno in točno obiskovati treninge in tekme, ter na njih aktivno sodelovati.
2. Če igralec zaradi objektivnih razlogov ne more priti na trening ali tekmo, mora to pravočasno sporočiti trenerju ali članu uprave kluba.
3. Če se igralec brez opravičila ne udeleži treninga ali tekme, se mu izreče ustni opomin (vsaka nadaljnja neudeležba se obravnava na sestanku disciplinske komisije).
4. Aktivni igralec, ki iz neopravičenih razlogov izostane več kot 3 treninge, ne more sodelovati na tekmah, razen če trener ne odloči drugače.
5. Večje zamujanje na trening ali tekmo brez opravičila, se obravnava enako kot pod točko 3.
6. Za vse igralce je udeležba na javnih nastopih kluba obvezna, razen če upravni odbor kluba ne določi drugače.
7. Vsak igralec je dolžan prikazati optimalno kakovost na javnih nastopih (tekme, prireditve...). Kar pomeni, da s svojim obnašanjem ne kvari ugleda kluba, ter spoštuje navodila nadrejenih (trener, predsednik..).
8. Pravico do nastopa na tekmi, izgubi igralec v primeru:
- alkoholiziranosti
- izostanka na treningih ali pripravah kluba
-zaradi poškodbe(ekstremni primeri)
- ali če drugače določi trener ekipe.
9. Vsak igrale se mora obnašati v skladu s pravili, ki jih določa upravni organ kluba in trener (tekme, treningi, prireditve...)

Obveznosti članov kluba:

1. Vsi člani kluba so dolžni sodelovati v klubu pri organizaciji tekem, prireditev ali drugih akcijah ki jih določi uprava kluba.
2. Če član zaradi objektivnih razlogov ne more prisostvovati delovanju pri klubu, je dolžan to sporočiti predsedniku kluba 7 dni pred kakršnokoli akcijo kluba.
3. Če član iz upravičenih razlogov ne more dalj časa sodelovati v klubu, mora to pravočasno sporočiti upravi kluba ali predsedniku, s tem da mu članstvo v klubu miruje.
4. Vsi člani kluba so se dolžni ravnati po statutu kluba. Vsako nespoštovanje teh pravil se kaznuje.
5. Vsako večje nespoštovanje teh pravil, se obravnava na sestanku disciplinske komisije in se kaznuje z odločitvijo le teh.
6. Disciplinsko komisijo sestavljajo člani ki so bili izvoljeni na skupščini Futsal kluba Stripy.

Deli z ostalimi

Za kar najboljšo uporabniško izkušnjo ta spletna stran uporablja piškotke. Več informacij: Pravila o zasebnosti.

Sprejemam piškotke na tej strani

Direktiva EU o uporabi piškotkov